Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • k

 • KandidaatgenEen kandidaatgen is een DNA-sequentie (gen) in een chromosoom die waarschijnlijk een ziekte veroorzaakt. Het gen kan een kandidaat zijn omdat het gelokaliseerd is in een bepaald gedeelte van het chromosoom dat bij de ziekte betrokken is, of waarvan zijn eiwitproduct als vermoedelijke oorzaak(...)
 • KansKans is de mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald voorval zal optreden. Kans wordt weergegeven als een getal tussen 0 en 1 (waarbij 0 staat voor onmogelijk en 1 voor zeker). Hoe groter de kans op een voorval, hoe zekerder we zijn dat het voorval zal optreden. Een simpel voorbeeld is(...)
 • Klinische effectiviteitKlinische effectiviteit is een maat waarmee wordt aangegeven hoe goed een bepaalde behandeling werkt in de medische praktijk. Voor het behalen van optimale processen en uitkomsten in de zorg voor patiënten is klinische effectiviteit afhankelijk van de beste kennis uit wetenschappelijk(...)
 • Klinische praktijkDe klinische praktijk is de behandeling en het management van patiënten door professionele zorgverleners ondersteund door op klinische ervaring gebaseerd bewijs. Er zijn richtlijnen voor de klinische praktijk opgesteld om professionele zorgverleners en patiënten te helpen bij beslissingen over(...)
 • Klinische werkzaamheidIn de geneeskunde duidt klinische werkzaamheid op het vermogen van een medische ingreep (bijvoorbeeld een geneesmiddel, medisch hulpmiddel, operatieve ingreep of een maatregel in het gezondheidsstelsel van een land) om een gunstige verandering (of therapeutisch effect) teweeg te brengen. Als(...)
 • KosteneffectiviteitIn de context van farmaco-economie wordt bij het bestuderen van kosteneffectiviteit gekeken naar de resultaten van verschillende ingrepen door een enkele uitkomst te meten, meestal in 'natuurlijke' eenheden (bijvoorbeeld gewonnen levensjaren, vermeden overlijdensgevallen, vermeden(...)
 • KwaadaardigEen tumor is kwaadaardig als het een ander weefsel kan binnendringen dan het weefsel waar het oorspronkelijk in is gegroeid (de primaire locatie). Kwaadaardige tumoren kunnen zich verspreiden (uitzaaien, metastaseren) naar nabijgelegen weefsels of, via de bloedbaan, naar andere delen van het(...)
 • Kwalitatief onderzoekKwalitatieve onderzoeken zijn gebaseerd op het verzamelen van informatie die de perspectieven en beweegredenen van mensen beschrijft. In tegenstelling tot kwantitatieve onderzoeken proberen ze niet iets te kwantificeren en wordt hierbij geen statistiek toegepast. Een kwalitatief onderzoek(...)
 • Kwaliteit van levenKwaliteit van leven (Quality of Life, QoL) is een maat in de gezondheidseconomie. Het verwoordt het effect van factoren als symptomen, pijn, psychische gezondheid en welzijn op het leven van mensen. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (Health-related quality of life, HRQoL) is een maat(...)
 • KwaliteitscontroleKwaliteitscontrole maakt deel uit van het systeem dat een hoge standaard van wetenschappelijk onderzoek, klinische studie en de productie van geneesmiddelen waarborgt. Elke stap in de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen wordt beheerd in een kwaliteitsmanagementsysteem. De vereiste(...)