Kosteneffectiviteit

« Terug naar Woordenlijst Index

In de context van farmaco-economie wordt bij het bestuderen van kosteneffectiviteit gekeken naar de resultaten van verschillende ingrepen door een enkele uitkomst te meten, meestal in ‘natuurlijke’ eenheden (bijvoorbeeld gewonnen levensjaren, vermeden overlijdensgevallen, vermeden hartaanvallen of opgespoorde gevallen).

Vervolgens worden alternatieve ingrepen vergeleken in termen van kosten per (natuurlijke) effectiviteitseenheid om te beoordelen in hoeverre de ingreep het geld waard is. Deze economische evaluatie helpt besluitvormers bepalen waar de gelimiteerde financiële middelen voor gezondheidszorg aan moeten worden besteed.

Kosteneffectiviteit is echter maar één van de criteria die moet worden gebruikt om te bepalen of een ingreep beschikbaar moet worden gesteld. Andere zaken, zoals billijkheid, behoeften en prioriteiten moeten ook deel uitmaken van de besluitvormingsprocedure.

« Terug naar Woordenlijst Index