Tagg – Säkerhet

Visar 18 resultat 

Säkerhetskommunikation

Säkerhetskommunikation avser informera tillsynsmyndigheter, vårdgivare och patienter om biverkningar och eventuell ny säkerhetsrelaterad information.Säkerhetskommunikation tillhandahålls av innehavare av godkännande för försäljning och hälsovårdsmyndigheter, och kan omfatta restriktioner, kontraindikationer, dosbegränsningar,...

Läs mer »

Analysera resultat från klinisk prövning

Resultat från kliniska prövningar analyseras statistiskt beträffande demografi, effekt och säkerhet.Olika typer av kliniska prövningar kan kräva olika tolkningar av prövningsresultaten.

Läs mer »

Framställa ett läkemedel.Steg 10:Livscykelhantering

Aktiviteter för livscykelhantering påbörjas så snart som ett läkemedel får ett godkännande från tillsynsmyndigheterna.Forskning på läkemedlet fortsätter för att samla in ytterligare data om säkerhet och undersöka andra möjliga...

Läs mer »

Djurmodeller

Djurmodellerna som används inom icke-kliniska prövningar väljs noggrant ut enligt olika faktorer.

Läs mer »

EudraVigilance

EudraVigilance är ett webbaserat informationssystem inom EU som är utformat för att hantera säkerhetsrapportdata som skapats av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och innehåller biverkningsrapporter för läkemedel som godkänts i EU.

Läs mer »