Znacznik — Ocena technologii medycznych (HTA)

widoczny 27 wyniki 

Zarządzanie i struktura organów ds. HTA

Organy ds. oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment, HTA) różnią się od siebie w różnych regionach i stanowią w pewnym stopniu odbicie istniejącego w danym miejscu systemu ochrony...

Czytaj więcej »

Tworzenie leków. Etap 9: wniosek o rejestrację

Po zakończeniu badań klinicznych Fazy III wszystkie informacje o leku są zbierane i porządkowane we wcześniej ustalonej formie (dossier rejestracyjne), przesyłanej następnie do organów nadzorujących. Organy nadzorujące podejmują następnie...

Czytaj więcej »