Tagg – Klinisk utveckling

Visar 5 resultat 

Fas II-prövningar

I fas II-prövningar testas prövningsläkemedlet för effekt (och säkerhet).Studier som utförs är i regel terapeutiska undersökande studier som försöker ta reda på om läkemedlet behandlar den avsedda sjukdomen eller det...

Läs mer »

Patientrepresentanter engagerade i klinisk utveckling

Patientrepresentanter kan delta i tidig klinisk utveckling genom partnerskap och arbetsrelationer med tillsynsmyndigheter, etikkommittéer, prövare och industrin.De kan komma med synpunkter och spela en viktig roll i flera bemärkelser.

Läs mer »

Studietyper i tidig klinisk utveckling

Tidiga kliniska prövningar (fas I och II) måste framför allt fastställa att ett prövningsläkemedel är säkert för människor, samt visa att läkemedlet är effektivt mot den avsedda sjukdom eller det...

Läs mer »

Fas I-prövningar

Fas I-prövningar är i regel de första studierna av ett läkemedel som utförs på människor. Dessa prövningar går också under namnen ”first-in-human” och ”first-in-man”.De är i regel humanfarmakologiska studier,...

Läs mer »