Kategoria — Świadectwa

widoczny 15 wyniki 

Victoria Fonsou, Grecja

Program EUPATI jest rozwiązaniem przełomowym, innowacyjnym oraz zmieniającym sposób postepowania w dziedzinie ochrony zdrowia! Podnosi dotąd niewykorzystywaną „wartość” pacjenta w medycynie!

Czytaj więcej »

Maria Piggin, Anglia

„Otrzymałam wszystkie potrzebne narzędzia, które dały mi pewność siebie, aby domagać się wysłuchania opinii pacjentów. Każdy etap uwydatniał sposób, w jaki rzecznicy pacjentów mogą wnosić wartość dodaną”.

Czytaj więcej »

Alwyn Rowlands, Walia

Profesjonalne nauczanie nastawione na amatorów z ogromnym wsparciem opiekunów. Udział w kursie dał mi odpowiednie narzędzia, aby zostać bardziej kompetentnym rzecznikiem pacjentów.

Czytaj więcej »

Amanda Bok, Belgia

To szkolenie wniosło istotny wkład do przestrzeni publicznej ochrony zdrowia i powinno być podstawą edukacji finansowanej ze środków publicznych.

Czytaj więcej »

Powiązane tagi

Search