Startpaket för minikurs – Etikkommitté

Last update: 12 december 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Inledning

Den här EUPATI-minikursens startpaket är utformat för patientdelaktighet i etikkommittéer.

EUPATI-minikursernas startpaket har tagits fram med hjälp av innehåll i EUPATI:s verktygslåda (Toolbox) och EUPATI:s utbildningskurs för patientexperter (Patient Expert Training Course).Tanken är att startpaketen ska ta upp roller som patienter har under läkemedelsutvecklingen, t.ex. de som visas i figuren nedan.

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om ämnet.Varje startpaket innehåller ett urval PPT-presentationer som du kan använda för att utbilda patienter/patientrepresentanter om grunderna inom området, t.ex. i ett tvåtimmars- eller endagsseminarium.

Startpaketen baseras på befintligt innehåll från EUPATI Toolbox samt ytterligare länkar till verktygslådans extramaterial.Startpaketen är inte färdiga kursmoduler. Avsikten är att en erfaren utbildare ska kunna återanvända resurserna i dem för att förbereda och genomföra en kurs.Du måste redigera dem och sätta dem i ett sammanhang.

Innan du börjar ska du ladda ned och läsa ”Manual för utbildare”.

Etikkommitté

Det här startpaketet innehåller bakgrundsinformation, bilder, frågor, ett videoklipp och en övning som kan användas för att skapa utbildningar för patienter som vill delta i arbetet i etikkommittéer.

Viktig läsning

Introduktion till klinisk forskning

Etik vid medicinsk forskning på människor

Forskningsetiska kommittéer

Ersättning vid kliniska prövningar

Kliniska prövningar i små populationer

Deltagarnas rättigheter, skyldigheter, organisationer

Godkännande av kliniska prövningar i Europa

EUPATI:s vägledande dokument om patientdelaktighet inom etisk granskning av kliniska prövningar (kommer snart)

Valfritt innehåll

Läkemedelsutveckling för barn

Resurser

Hur man genomför en utbildning med en fiktiv etikpanel (kommer snart)

Presentationer

Godkännandeprocess för kliniska prövningar i Europa (kommer snart)

Frågor

I framtiden kommer det att finnas frågor för alla presentationer om:

  • Introduktion till klinisk forskning
  • Etik vid medicinsk forskning på människor
  • Forskningsetiska kommittéer
  • Ersättning vid kliniska prövningar
  • Kliniska prövningar i små populationer
  • Deltagarnas rättigheter, skyldigheter, organisationer
  • Godkännande av kliniska prövningar i Europa
  • Läkemedelsutveckling för barn

Videoklipp

En introduktion till klinisk forskning [ECRAN] kan laddas ned från EUPATIVimeo.

Utforska historien om kliniska prövningar ända tillbaka till 1747 och lär dig mer om hur de fungerar i dag i den här korta videon från ECRAN-projektet.

Clinical Research” av ECRAN-projektet är licensierad under CC BY-NC-SA 4.0

Användarvillkor – Creative Commons

Kom ihåg att allt utbildningsmaterial från EUPATI publiceras enligt en Creative Commons-licens, vilket också gäller allt som baseras på materialet!Därför

  • måste du ange licensen i ditt kursmaterial.
  • måste du också ge ut ditt kursmaterial enligt Creative Commons-licensen när du använder EUPATI-material.

Exempel på hur du refererar till materialet om du inte har ändrat någonting:
Phases of Clinical Development” av EUPATI är licensierat enligt CC BY-NC-SA 4.0.

Exempel på hur du refererar till materialet om du har ändrat någonting:
My clinical trials guide” är baserad på “Phases of Clinical Development” av EUPATI och används enligt CC BY-NC-SA 4.0.”Min handbok för kliniska prövningar” är licensierad enligt CC BY-NC-SA 4.0 av Matthew.

Du kan läsa mer om användning av EUPATI-materialet på Creative Commons-sidaneupati.eu

Användning av EUPATI-logotypen

EUPATI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av European Patients Forum.

Förutom i det begränsade syftet att visa att arbetet har skapats av eller licensierats från EUPATI (European Patients Academy for Therapeutic Innovation), eller i samarbete med EUPATI, tillåter inte European Patients Forum (EPF) användning, av någon part, av varumärket ”EUPATI” eller något relaterat varumärke eller relaterad logotyp för EUPATI utan skriftligt förhandsgodkännande från EPF.All tillåten användning sker i enligt med EUPATI:s då gällande riktlinjer för varumärkesanvändning, som kan publiceras på dess webbplats eller göras tillgängliga på begäran då och då.

A2-SK-ethics-committees-V1.0

Överst på sidan

Sök i verktygslådan