Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • d

 • DirektivEt EU-direktiv er en form for lovgivning, der er rettet mod EU's medlemsstater. Direktiver fastlægger et mål eller en politik, som skal opfyldes af EU's medlemsstater. Et direktiv er bindende for de medlemsstater, det omhandler, men lader det være op til de nationale myndigheder at vælge form(...)
 • DobbeltblindetDobbeltblinding er en metode, der bruges i kliniske forsøg til at reducere risikoen for bias, som kan opstå bevidst eller ubevidst, når forsøgsdeltagerne og/eller forskerne ved, hvilke deltagere der modtager hvilken behandling (eller placebo).I et forsøg, hvor der er en behandlingsgruppe og en(...)
 • DoseringDosering er en afmålt, specifik mængde af et lægemiddel, med dosisantal og -hyppighed over et angivet tidsrum eller anviste intervaller.
 • DoseringsformerEt lægemiddels doseringsformer er den måde (eller form), hvorpå medicinmolekylerne føres til de steder i kroppen, hvor de skal virke. Der findes flere typer doseringsformer, afhængigt af metoden/vejen for tilførslen af lægemidlet. De omfatter f.eks. tabletter, kapsler, sirupper, suppositorier(...)
 • DosisEine Dosis ist eine einzelne, abgemessene Menge eines Arzneimittels, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eingenommen wird. Sie kann als Anzahl (z. B. 1 Kapsel, 1 Zäpfchen), Gewicht (z. B. 250 mg), Volumen (z. B. 10 ml, 2 Tropfen) oder andere Menge (z. B. 2 Sprühstöße) angegeben werden.
 • DosisbestemmendeI en dosisbestemmende undersøgelse testes forskellige doser af et lægemiddel i forhold til hinanden for at påvise, hvilken dosis der virker bedst og/eller er mindst skadelig.
 • DSUR (Development Safety Update Report)DSUR-indberetningen er en årlig gennemgang af sikkerhedsoplysninger under kliniske forsøg med et forsøgslægemiddel – uanset om det er markedsført eller ej. De vigtigste mål med en DSUR-indberetning er at: Opsummere den aktuelle forståelse og styring af registrerede og potentielle risici.(...)
 • e

 • EksklusionskriterierEksklusionskriterier er karakteristika, der ekskluderer personer fra at deltage i et klinisk forsøg.Afhængigt af kravene til forsøget kan eksklusionskriterier f.eks. omfatte alder, køn, sygdomstype eller -stadie samt tilstedeværelsen eller fraværet af andre medicinske lidelser. Til et forsøg,(...)
 • Eksplorative forsøgEksplorative forsøg er udviklet til valg af stoffer eller målrettede lægemidler eller metoder ud fra data fra mennesker i stedet for data fra dyr. De gennemføres tidligt i fase I af den kliniske udviklingsproces, og de indebærer begrænset human eksponering, har ikke behandlingsmæssigt sigte og(...)
 • Ekstra leveårEkstra leveår er et mål inden for sundhedsøkonomi. Det angiver de yderligere leveår, som en person lever som følge af en behandling.