Eksplorative forsøg

«Tilbage til ordlisteindeks

Eksplorative forsøg er udviklet til valg af stoffer eller målrettede lægemidler eller metoder ud fra data fra mennesker i stedet for data fra dyr. De gennemføres tidligt i fase I af den kliniske udviklingsproces, og de indebærer begrænset human eksponering, har ikke behandlingsmæssigt sigte og er ikke beregnet til fastlæggelse af en maksimal tolereret dosis.

«Tilbage til ordlisteindeks