Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • c

 • Case-kontrolundersøgelserEn case-kontrolundersøgelse er en undersøgelse, der sammenligner to grupper retrospektivt.Mennesker, der f.eks. har udviklet en sygdom, kan blive sammenlignet med en gruppe mennesker, der ikke har sygdommen. Forskeren undersøger, om der er nogen forskelle på de to grupper med hensyn til deres(...)
 • Central procedureDen centrale procedure er en proces til opnåelse af markedsføringstilladelse til et lægemiddel i EU. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA - European Medicines Agency) har ansvaret for den centrale godkendelsesprocedure for lægemidler til mennesker og dyr. Proceduren fører til én enkelt(...)
 • ConcomitansNoget, der eksisterer eller forekommer på samme tid som noget andet. Det kan være en naturlig hændelse, men inden for medicin bruges det til at betegne: Samtidig medicinering: To eller flere lægemidler gives samtidig ved behandling af sygdomme eller Samtidig sygdom: En sekundær sygdom (eller(...)
 • d

 • Data MiningBei Data Mining werden bestehende große Datenmengen durchsucht, um nützliche Muster oder Trends zu finden. Mit Hilfe von Data Mining können neue Hypothesen oder neue Ideen zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten aufgestellt werden. Es kann beispielsweise zu Vorhersagen für(...)
 • Data- og sikkerhedsovervågningskomitéEn data- og sikkerhedsovervågningskomité (DSMB – Data and Safety Monitoring Board) er en uafhængig ekspertgruppe, der nedsættes for at beskytte patientsikkerheden under et klinisk forsøg. Komitéen gennemgår jævnligt kliniske undersøgelsesdata (og medlemmerne har adgang til ublindede data ved(...)
 • DataeneretDataeneret henviser til den periode, hvor data fra den oprindelige indehaver af markedsføringstilladelsen er beskyttet. I dette tidsrum kan en anden virksomhed ikke bruge ophavsvirksomhedens data til støtte for en anden ansøgning om markedsføringstilladelse, dvs.: generiske, hybrid-,(...)
 • DatafletningDatafletning er en proces, hvor data kombineres fra forskellige kilder, og brugerne får et samlet overblik over disse data.Eksempel: data fra forskellige hospitaler i et klinisk forsøg kombineres med henblik på analyse data, der er genereret fra helt separate videnskabelige undersøgelser, kan(...)
 • DatamanipuleringDatamanipulering er den proces, hvor der data bliver manipuleret (omformateret), så de er nemmere at læse eller bedre organiserede. En liste med dataposter kan f.eks. blive sat i alfabetisk rækkefølge, så det er nemmere at læse dem og finde oplysninger. Disse fremgangsmåder skal dog bruges(...)
 • Decentral procedureDen decentrale procedure er en proces til godkendelse af lægemidler i mere end én EU-medlemsstat på samme tid.
 • Delivery deviceEn anordning, der bruges til at påføre/tilføre et lægemiddel eller terapeutisk middel via en bestemt administrationsvej (f.eks. en inhalator, et depotplaster eller en infusionspumpe).