Central procedure

«Tilbage til ordlisteindeks

Den centrale procedure er en proces til opnåelse af markedsføringstilladelse til et lægemiddel i EU. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA – European Medicines Agency) har ansvaret for den centrale godkendelsesprocedure for lægemidler til mennesker og dyr. Proceduren fører til én enkelt markedsføringstilladelse, som bevilges af Europa-Kommissionen, og som tillader markedsføring af et lægemiddel i alle lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – EØS (EU-medlemsstaterne og de tre EFTA-lande: Island, Liechtenstein og Norge).

«Tilbage til ordlisteindeks