Case-kontrolundersøgelser

«Tilbage til ordlisteindeks

En case-kontrolundersøgelse er en undersøgelse, der sammenligner to grupper retrospektivt.

Mennesker, der f.eks. har udviklet en sygdom, kan blive sammenlignet med en gruppe mennesker, der ikke har sygdommen. Forskeren undersøger, om der er nogen forskelle på de to grupper med hensyn til deres tidligere eksponering for mulige risikofaktorer. Denne type undersøgelse er nyttig, når man vil undersøge risikofaktorer for sjældne sygdomme, og den bruges ofte til at danne nye hypoteser, som derefter kan testes.

Der er f.eks. færre end 300 bekræftede tilfælde af den nye variant af Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD). For at foretage en kohorteundersøgelse, der følger raske personer over tid for at se, hvilke risikofaktorer der kan føre til udvikling af sygdommen, skal der rekrutteres et stort antal deltagere, bare for at det er sandsynligt, at en af dem vil udvikle symptomer (omkring 200.000). Den ville også tage meget lang tid, da perioden mellem inficeringen og udbruddet af symptomer menes at være på mellem 10 og 30 år. I dette tilfælde er det meget bedre at foretage en case-kontrolundersøgelse, der starter med personer, som allerede har fået konstateret den nye variant af CJD, og sammenligne deres tidligere eksponering over for de mulige risikofaktorer med en gruppe personer, der ikke har sygdommen.

Synonymer:
case-kontrolundersøgelser, case-kontrolundersøgelse, retrospektive case-kontrolundersøgelser, retrospektiv case-kontrolundersøgelse
«Tilbage til ordlisteindeks