Złoty standard

« Powrót do indeksu słownika

W odniesieniu do rozwoju leków złoty standard często dotyczy najlepszego dostępnego leczenia/produktu. Zależnie od kontekstu złoty standard może mieć różne znaczenie. W projektowaniu badań klinicznych za złoty standard jest często uważane

badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby.

Złoty standard może się zmieniać w miarę upływu czasu i udostępniania nowych metod leczenia / terapii / leków. Na przykład badaniem stanowiącym złoty standard w przypadku rozwarstwienia aorty (rozdarcia wewnątrz aorty) było zdjęcie rentgenowskie aorty. Jego czułość wynosiła zaledwie 83%, a specyficzność 87%. Obecnie za nowy złoty standard w wykrywaniu rozwarstwienia aorty jest uważany jej obraz uzyskany metodą rezonansu magnetycznego, o czułości i specyficzności powyżej 90%.

« Powrót do indeksu słownika