Wyniki świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów

« Powrót do indeksu słownika

Wynik świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjenta to niekliniczna miara ocen lub doświadczeń uczestnika badania klinicznego. Nie jest to miernik kliniczny ani ocena wystawiana przez inną osobę zajmującą się badaniem. Wyniki świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów są to informacje uzyskiwane zwykle za pomocą kwestionariuszy wypełnianych przez pacjentów lub wywiadów z nimi. Kwestionariusze lub przewodniki do wywiadów stosowane w ramach badań klinicznych powinny przejść wszechstronne testy, zapewniające ich wiarygodność i rzetelność.

Wyniki świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów można wykorzystać na przykład do oceny doświadczanych przez pacjentów objawów, niepełnosprawności, jakości życia i innych sposobów postrzegania zdrowia.

Istnieją opublikowane kwestionariusze dotyczące wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów i umożliwiające zapoznanie się z określonymi aspektami jakości życia. Niektóre z nich opracowano pod kątem konkretnych chorób lub metod leczenia. Niektóre z nich mają charakter ogólny, na przykład EuroQoL lub EQ-5D. Zostały one przetłumaczone na wiele języków i są szeroko stosowane w badaniach klinicznych.

Termin „wyniki świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów” często jest stosowany zamiennie z terminem „pomiary wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów”.

Synonimy:
Pomiary wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów, PROM
« Powrót do indeksu słownika