Wyniki świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów

« Powrót do indeksu słownika

Wyniki świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów to dane zgłaszane bezpośrednio przez pacjenta na temat własnego zdrowia bez interpretacji przez lekarza ani kogokolwiek innego. Opierają się one na postrzeganiu choroby i leczenia przez pacjenta. Wyniki lub rezultaty można zmierzyć bezwzględnie (np. ciężkość objawu podmiotowego, objawu przedmiotowego lub stanu choroby bądź schorzenia) lub w formie zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru.

Pomiary wyników świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (ang. Patient-reported outcome measures, PROM) to narzędzia stosowane do gromadzenia danych dotyczących PRO. Ogólnie wyniki mierzy się za pomocą narzędzi do oceny świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów. Stosowanie narzędzia do oceny świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów jest zalecane podczas pomiaru aspektu stanu zdrowia, który jest dobrze znany pacjentowi. Pomiar jest także dobry, jeśli odbywa się z perspektywy pacjenta.

« Powrót do indeksu słownika