Systemy anonimowego oznaczania

« Powrót do indeksu słownika

Zestawy danych od poszczególnych uczestników badania są opatrzone niepowtarzalnymi oznaczeniami, toteż muszą być prawidłowo przechowywane i nadzorowane. W stosowanym w badaniu klinicznym systemie anonimowego oznaczania stosuje się niepowiązane z danymi osobowymi kody, które nie mogą posłużyć do identyfikacji jednostki (na przykład oznaczenie nie może zawierać inicjałów pacjenta ani numeru jego kartoteki medycznej). Dzięki temu osoby uczestniczące w badaniu klinicznym mogą zachować anonimowość.

Oznaczanie może być ważnym czynnikiem powalającym na śledzenie osób w przyszłości (na przykład, aby umożliwić uprawnionym pracownikom medycznym kontrolę wyników badania). Aby to umożliwić, informacje na temat przypisania do danej osoby są przechowywane w bezpiecznym miejscu, na przykład niepowiązanym z badaniem.

« Powrót do indeksu słownika