Przedział ufności

« Powrót do indeksu słownika

Przedział ufności jest to szacowany zakres wartości, w którym prawdopodobnie znajdują się wszystkie dane (wyniki). W przypadku danego efektu leczenia mierzonego w badaniu klinicznym w próbie populacji można obliczyć przedział ufności, aby uzyskać zakres „najlepszego oszacowania” efektu leczenia, który będzie obserwowany w całej populacji.

Prawdopodobieństwo, że przedział ufności będzie zawierać pewną wartość, określa się jako poziom ufności. Na ogół wartością poziomu ufności jest 95% lub 99%. Oznacza to, że badacze mają 95% (lub 99%) pewności, że wynik pomiaru należy do rzeczywistego zakresu.

Na przykład zamiast szacować średnią wieku populacji jako 15 lat, badacze mówią, że średnia wieku wynosi pomiędzy 14 i 16 lat. Ten przedział ufności zawiera prawdziwą szacowaną wartość.

« Powrót do indeksu słownika