Populacja

« Powrót do indeksu słownika

Populacja to grupa ludzi, których łączy wspólna cecha. Na przykład mogą cierpieć na tę samą chorobę, która leży w kręgu zainteresowań badaczy, mogą mieć takie samo wykształcenie lub taką samą pracę lub mogą żyć w danym regionie.

« Powrót do indeksu słownika