Podwójne zaślepienie

« Powrót do indeksu słownika

Podwójnie zaślepienie jest metodą stosowaną w badaniach klinicznych, aby zmniejszyć ryzyko błędu systematycznego, który może zostać spowodowany przypadkowo lub celowo, jeśli uczestnicy badania i/lub badacze wiedzą, którzy uczestnicy otrzymują leczenie (lub placebo).

Na przykład w przypadku badania z jedną grupą otrzymującą leczenie i jedną otrzymującą placebo zaślepienie oznacza, że uczestnicy nie wiedzą, do której z grup zostali przypisani. W badaniu podwójnie zaślepionym ani zespół prowadzący badanie, ani uczestnicy nie wiedzą, który uczestnik jest przypisany do której grupy.

Niekiedy stosuje się termin „pojedyncze zaślepienie” oznaczający, że uczestnicy badania nie wiedzą, do której grupy badania należą, ale zespół prowadzący badanie ma tę wiedzę.

« Powrót do indeksu słownika