Nieszkodzenie

« Powrót do indeksu słownika

Nieszkodzenie oznacza „Nie szkodzić”. Tradycyjnie rzecz ujmując zasada ta jest myślą przewodnia Przysięgi Hipokratesa (przysięgi, którą składają nowi lekarze w wielu krajach). Przykładem nieszkodzenia będzie zaprzestanie podawania leku, o którym wiadomo, że jest szkodliwy lub odmowa wydania leku pacjentowi, którego skuteczność nie została udowodniona.

Jednak często zdarzają się dylematy etyczne. W wielu sytuacjach medycznych, nieszkodzenie musi być zrównoważone zasadą czynienia dobra (działania wykonywanego na rzecz innych). Na przykład wiele pożytecznych leków może powodować poważne skutki uboczne. W rezultacie lekarze i pacjenci muszą dokładnie rozważyć korzyści i ryzyka płynące ze stosowania danego leku. Przed wyrażeniem zgody to pacjent musi zdecydować, czy korzyści przeważają nad ryzykiem.

« Powrót do indeksu słownika