Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

« Powrót do indeksu słownika

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to praktyka wykrywania, oceny i poznawania niepożądanych działań leków, a także zapobiegania im. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii podnosi bezpieczeństwo pacjenta i zdrowie społeczeństwa, dostarczając rzetelnych informacji na temat zagrożeń i korzyści związanych z lekami.

« Powrót do indeksu słownika