Moc

« Powrót do indeksu słownika

Moc statystyczna to termin często stosowany w badaniach klinicznych. Moc testu statystycznego to jego zdolność do wykrywania efektu, jeśli taki efekt faktycznie istnieje. Mówiąc językiem statystyki, jest to prawdopodobieństwo, że test prawidłowo prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej.

W niektórych wypadkach odrzucenie hipotezy zerowej może nie być możliwe, nie dlatego, że jest prawdziwa, ale z powodu braku wystarczających dowodów jej nieprawdziwości. Taka sytuacja może wynikać z rozmiarów badania niewystarczających do odrzucenia hipotezy zerowej. Moc testu można opisać jako prawdopodobieństwo niepopełnienia błędu rodzaju II (nieodrzucenia fałszywej hipotezy zerowej).

Synonimy:
moc statystyczna
« Powrót do indeksu słownika