Medycyna spersonalizowana

« Powrót do indeksu słownika

Medycyna spersonalizowana jest to model medyczny proponujący dostosowanie decyzji medycznych, działań i leczenia do poszczególnych pacjentów. W medycynie spersonalizowanej stosuje się leki nacelowane na konkretne cząsteczki odpowiedzialne za chorobę. Bierze się też pod uwagę informacje o stylu życia, genetyczne, kliniczne i środowiskowe dotyczące pacjenta. Celem takiego postępowania jest wybranie najodpowiedniejszych dla danego pacjenta metod leczenia, aby zapewnić najlepszy wynik i zmniejszyć ryzyko działań ubocznych.

Coraz lepsza znajomość związku pomiędzy genomiką (i innymi czynnikami cząsteczkowymi) i chorobą stanowi ważną część rozwoju medycyny spersonalizowanej. W efekcie firmy farmaceutyczne wytwarzają już niektóre celowane leki.

« Powrót do indeksu słownika