Istotność statystyczna

« Powrót do indeksu słownika

Istotność statystyczna jest podstawowym aspektem testowania hipotez. W każdym eksperymencie wykorzystującym próbkę populacji (na przykład grupę pacjentów z daną chorobą) istnieje możliwość, że obserwowany efekt wynika z różnic między próbką i całą populacją (błąd próbkowania), a nie ze stosowania leku będącego przedmiotem badania. Wynik testu uznaje się za statystycznie istotny, jeżeli przewidziano, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo jego wystąpienia wyłącznie na skutek błędu próbkowania na podstawie progu prawdopodobieństwa: poziomu istotności.

Istotność statystyczna nie oznacza ważności lub znaczenia praktycznego. Na przykład termin „znaczenie kliniczne” odnosi się do praktycznego znaczenia efektu leczenia. Badacze koncentrujący się wyłącznie na istotności statystycznej wyników lub jej braku mogą zgłaszać wyniki, które nie są istotne w praktyce. Zawsze należy zgłaszać wielkość efektu oraz wartości p. Wielkość efektu wylicza siłę efektu i ułatwia wyciąganie wniosków na temat praktycznych konsekwencji.

« Powrót do indeksu słownika