Dobre praktyki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

« Powrót do indeksu słownika

Dobra praktyka nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (ang. good pharmacovigilance practices, GVP) to jakościowa norma dotycząca monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków i, jeśli to konieczne, podejmowania działań mających na celu redukcję ryzyka i zwiększenie korzyści. Dzięki niej możliwe jest wykrycie, zarejestrowanie, ocenienie i zrozumienie niekorzystnego działania produktów leczniczych oraz uniknięcie go.

« Powrót do indeksu słownika