Badania fazy III

« Powrót do indeksu słownika

Badania fazy III są zazwyczaj duże (angażują tysiące pacjentów) i są prowadzone w kilku ośrodkach badawczych, czasami w różnych krajach. Porównują nowy lek do istniejących metod leczenia lub placebo w celu wykazania bezpieczeństwa i skuteczności nowego leku. Większość badań fazy III to badania randomizowane.

Badania fazy I, II i III są powszechnie znane jako „faza kliniczna badań rozwojowych”. Badania fazy III są niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu.

Synonimy:
Badanie fazy III, badania fazy III, badania potwierdzające, faza 3
« Powrót do indeksu słownika