Faza kliniczna

« Powrót do indeksu słownika

Faza kliniczna opracowywania leku to faza, w którą zaangażowani są ludzie i która jest inna od fazy „nieklinicznej” i „przedklinicznej”, w ramach których badania przeprowadzane są w laboratoriach i na zwierzętach (np. analizy farmakologiczne/toksykologiczne). Badania kliniczne są przeprowadzane w czterech etapach zwanych „fazami” — zadaniem każdej z nich jest znalezienie odpowiedzi na inne pytania:

« Powrót do indeksu słownika