Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • v

 • VectorBij gentherapie is een vector een methode om DNA af te geven in cellen van patiënten. Een vector die veel wordt gebruikt voor gentherapie is het adenovirus. Om te proberen een bepaalde aandoening te behandelen moet een vector voor gentherapie worden aangepast. Om te slagen moet een vector zich(...)
 • VeiligheidsfarmacologieVeiligheidsfarmacologische onderzoeken voorspellen of een geneesmiddel waarschijnlijk onveilig zal worden bevonden bij toediening aan menselijke populaties binnen het therapeutische bereik. Met veiligheidsfarmacologische onderzoeken wil men het gebruik van onveilige geneesmiddelen(...)
 • Veiligheidsstudie na vergunningverleningEen veiligheidsstudie na vergunningverlening kan vrijwillig worden uitgevoerd of worden opgelegd door regelgevende instanties. Veiligheidsstudies na vergunningverlening worden uitgevoerd nadat de vergunning voor het in de handel brengen is verleend en het geneesmiddel algemeen gebruikt wordt.(...)
 • VergunningaanvraagOm een geneesmiddel in de handel te kunnen brengen moet een vergunningaanvraag worden ingediend bij de betreffende regelgevende instantie, bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In een vergunningaanvraag wordt uitgebreide informatie gegeven over het geneesmiddel, de formulering,(...)
 • Verstorende variabeleEen verstorende variabele is iets anders dan de behandeling die wordt onderzocht en dat de gemeten uitkomst van een onderzoek kan beïnvloeden. Stel u bijvoorbeeld voor dat een geneesmiddel om verkoudheid te voorkomen wordt getest door het toe te dienen aan 1000 mannen, terwijl een placebo(...)
 • VertekeningIn klinische onderzoeken is vertekening de afwijking in het systeem ten opzichte van de werkelijke waarden van het behandeleffect door bedoelde of onbedoelde aanpassing van resultaten. Vertekening kan het gevolg zijn van bepaalde aspecten in de onderzoeksopzet, de manier waarop een onderzoek(...)
 • Verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids)Verworven immunodeficiëntiesyndroom (acquired immunodeficiency syndrome, aids) is de groep aandoeningen die zich ontwikkelt tijdens het gevorderde stadium van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (human immunodeficiency virus, hiv). Mensen in dit stadium van de ziekte hiv hebben een(...)
 • Voor invaliditeit gecorrigeerd levensjaarVoor invaliditeit gecorrigeerd levensjaar (disability-adjusted life year, DALY) is een maat in de gezondheidseconomie. Het staat voor de 'last' van een ziekte, uitgedrukt in aantal jaren dat verloren is gegaan door slechte gezondheid, invaliditeit of vroegtijdig overlijden. Eén DALY kan worden(...)
 • Voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaarVoor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar (quality-adjusted life year, QALY) is een maat in de gezondheidseconomie. Het is de uitdrukking van het extra aantal jaren dat een persoon leeft als gevolg van een behandeling, en houdt rekening met de kwaliteit van leven in die jaren. Dat wordt gedaan(...)
 • VoordeelVoordeel is een positieve uitkomst (zoals verlichting van symptomen, genezing of preventie) door het gebruik van een behandeling of deelname aan een onderzoek. De voordelen van deelname aan een onderzoek kunnen ook zijn dat anderen worden geholpen door iemands deelname aan medisch onderzoek,(...)