Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • g

 • GenmutatieEen genmutatie is een blijvende verandering in de DNA-sequentie (volgorde) waaruit het gen is opgebouwd. Mutaties variëren in grootte, waarbij een enkelvoudige DNA-bouwsteen (een basenpaar) tot een groot segment van een chromosoom met meerdere genen betrokken kan zijn. Genmutaties kunnen op(...)
 • Genomische markerEen genomische marker (of genetische marker) is een specifiek(e) gen of DNA-sequentie gerelateerd aan een bekend kenmerk. Ze worden gebruikt voor bestudering van de relatie tussen ziekten en genetica. Een genetische marker kan dienen als vlag voor een ander gen. De marker moet op hetzelfde(...)
 • Genomische technologieënGenomische technologieën zijn de nieuwe methoden, technologieën en instrumenten die worden toegepast om het genoom te onderzoeken en manipuleren.
 • GenoomHet genoom is de volledige set van genetische instructies van een organisme. Elk genoom bevat alle informatie die nodig is voor de opbouw van dat organisme en zijn groei en ontwikkeling. Het genoom omvat zowel de genen als de niet-coderende sequenties (volgordes) van het DNA/RNA. Het(...)
 • Genoombreed associatieonderzoekEen genoombreed associatieonderzoek (GWA-onderzoek) is een methode waarbij snel naar markers wordt gezocht binnen de volledige set DNA of het genoom van veel mensen om genetische variaties te vinden die samenhangen met een bepaalde ziekte. Zodra de genetische associaties zijn geïdentificeerd,(...)
 • GenotoxiciteitsstudieEen genotoxiciteitsstudie wordt opgezet om stoffen op te sporen die genetische schade aanrichten, direct of indirect via cellen die zijn blootgesteld aan toxische substraten. Genotoxiciteitsstudies kunnen worden uitgevoerd in vitro of in vivo. Stoffen die positief zijn in de proeven die(...)
 • GenotyperingGenotypering is het proces waarmee verschillen in de genetische make-up of het genotype van een individu worden vastgesteld door onderzoek van zijn/haar individuele DNA-sequentie. Dit kan worden uitgevoerd door vergelijking van het genotype van een persoon met de individuele sequentie van een(...)
 • Gepersonaliseerde Geneeskunde (‘Personalised Medicine’)Geneeskunde op maat (personalised medicine, PM) is een medisch model dat voorstelt om medische beslissingen, praktijken en behandelingen toe te spitsen op de individuele patiënt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van gerichte geneesmiddelen bedoeld voor specifieke moleculen die een rol spelen bij(...)
 • GepredisponeerdIemand die gepredisponeerd is voor een ziekte, heeft een grotere kans dan andere mensen de ziekte in de toekomst te krijgen. Zo heeft iemand die genetisch gepredisponeerd is voor de ziekte van Alzheimer, een genetische make-up die zijn/haar risico op het ontstaan van deze ziekte verhoogt.(...)
 • Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoekIn een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek is een onderzoek waarbij de deelnemers willekeurig (uitsluitend door toeval) worden ingedeeld bij een van diverse klinische interventies, zoals een nieuw geneesmiddel. Een van deze interventies is de controlegroep, bijvoorbeeld een placebo,(...)