Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • f
 • Farmacoloog
  Een farmacoloog onderzoekt hoe geneesmiddelen en biologische systemen op elkaar inwerken, met behulp van in vitro (cellen of dierlijk weefsel) of in vivo (levende dieren) onderzoek om te voorspellen wat het effect van het geneesmiddel in mensen zou kunnen zijn. Farmacologen willen weten hoe(...)
 • Farmacotherapie
  Farmacotherapie is de behandeling van ziekten met gebruikmaking van conventionele geneesmiddelen (niet-biologische geneesmiddelen).
 • Fase 0-onderzoeken
  Fase 0-onderzoeken worden uitgevoerd met subtherapeutische doseringen om te zien of een geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt zoals eerdere laboratoriumonderzoeken (niet-klinische onderzoeken) voorspelden.
 • Fase I-onderzoeken
  Normaal gesproken zijn de eerste onderzoeken met een nieuw geneesmiddel bij mensen fase I-onderzoeken. Fase I-onderzoeken worden meestal uitgevoerd met een kleine groep gezonde vrijwilligers (hoewel sommige onderzoeken ook patiënten toelaten). Het doel van fase I-onderzoeken is erachter te(...)
 • Fase II-onderzoeken
  Fase II-onderzoeken zijn meestal de eerste onderzoeken met een nieuw geneesmiddel waar patiënten aan meedoen. Ze worden doorgaans uitgevoerd met een kleine groep patiënten die nauwkeurig worden gecontroleerd. Deze onderzoeken zijn vaak groter dan de fase I-onderzoeken. Fase II-onderzoeken(...)
 • Fase III-onderzoeken
  Fase III-onderzoeken zijn meestal grootschalig (met duizenden patiënten) en er zijn meerdere onderzoekslocaties bij betrokken, soms in verschillende landen. In deze onderzoeken wordt het nieuwe geneesmiddel vergeleken met bestaande behandelingen of een placebo om de veiligheid en werkzaamheid(...)
 • Fase IV-klinische onderzoeken
  Fase IV-onderzoeken worden meestal uitgevoerd nadat de vergunning voor het in de handel brengen is verleend en het geneesmiddel algemeen wordt gebruikt. Fase IV-onderzoeken worden ook wel veiligheidsstudies na vergunningverlening genoemd en kunnen vrijwillig worden uitgevoerd of worden(...)
 • Futiliteit
  Futiliteit is het onvermogen van een klinisch onderzoek zijn doelstellingen te bereiken. Problemen zoals moeite met het rekruteren van voldoende patiënten kan inhouden dat een onderzoek geen resultaat oplevert dat adequaat statistisch kan worden geanalyseerd. Als dergelijke problemen(...)
 • g
 • Geen kwade trouw
  Geen kwade trouw (primum non nocere) betekent geen schade berokkenen. Dit vormt van oudsher de kern van de medische ethiek en maakt ook deel uit van de eed van Hippocrates (een eed die in veel landen door nieuwe artsen wordt afgelegd). Een voorbeeld van een daad zonder kwade opzet is het(...)
 • Gegevens samenvoegen
  Gegevens samenvoegen is een proces waarbij gegevens van verschillende bronnen worden gecombineerd en gebruikers één overzicht van deze gegevens krijgen. Bijvoorbeeld: gegevens van verschillende ziekenhuizen binnen een klinisch onderzoek worden voor analyse gecombineerd, gegevens afkomstig(...)