Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • b
 • Blindering
  Blindering is een manier om ervoor te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij een wetenschappelijk onderzoek, zoals de deelnemers aan klinische onderzoeken, niet weten in welke onderzoeksarm ze zijn ingedeeld. In een onderzoek met één behandelarm en één placeboarm betekent blindering(...)
 • c
 • Casuscontroleonderzoeken
  Een casuscontroleonderzoek is een onderzoek waarin twee groepen retrospectief worden vergeleken. Mensen die een ziekte ontwikkelden, kunnen bijvoorbeeld worden vergeleken met een groep mensen zonder die ziekte. De onderzoeker kijkt of er een verschil bestaat tussen beide groepen wat betreft(...)
 • Chemotherapie
  Chemotherapie ist eine Art der Krebsbehandlung, die Arzneimittel verwendet, um Krebszellen zu zerstören. Chemotherapie wird zusammen mit Chirurgie, Strahlentherapie oder biologischer Therapie verwendet. Es stoppt oder verlangsamt die schnell wachsenden Krebszellen. Jedoch kann die(...)
 • Chronische aandoening
  Een chronische aandoening is een langdurige ziekte die onder controle kan worden gehouden maar niet genezen. De term chronisch wordt doorgaans gebruikt wanneer de ziekte langer dan drie maanden duurt. Veelvoorkomende chronische ziekten zijn onder meer astma, chronische obstructieve(...)
 • Cohortonderzoeken
  Cohortonderzoeken worden gebruikt om aan te tonen hoe vaak ziekten voorkomen en wat hun oorzaken en prognose zijn. Cohorten zijn groepen mensen die worden geselecteerd op grond van bepaalde kenmerken. Als van blootstelling aan een risicofactor als sigarettenrook bijvoorbeeld wordt vermoed dat(...)
 • Concomitant
  Iets dat gelijktijdig bestaat of gebeurt met iets anders. Dat kan een natuurlijk optredend voorval zijn, maar in de geneeskunde wordt het gebruikt met betrekking tot: - Concomitante medicatie: Twee of meer geneesmiddelen worden tegelijkertijd gegeven bij de behandeling van een ziekte, of -(...)
 • Cross-sectioneel onderzoek, transversaal onderzoek
  Een cross-sectioneel onderzoek is een vorm van een observationeel onderzoek waarin de onderzoeker geen interventie uitvoert (zoals toediening van een geneesmiddel). Cross-sectionele onderzoeken worden hoofdzakelijk gebruikt om na te gaan hoeveel gevallen van een ziekte voorkomen in een(...)
 • d
 • Datamanipulatie
  Datamanipulatie is het proces van gegevens bewerken (herindelen) zodat ze gemakkelijker kunnen worden gelezen of beter georganiseerd zijn. Een lijst met ingevoerde gegevens kan bijvoorbeeld alfabetisch worden gerangschikt waardoor informatie gemakkelijker kan worden bekeken en gevonden. Een(...)
 • Datamining
  Datamining is gericht zoeken in bestaande grote gegevensverzamelingen naar zinvolle patronen of trends. Datamining kan nieuwe hypothesen of nieuwe ideeën opleveren voor het diagnosticeren, voorkomen of behandelen van ziekten. Het kan bijvoorbeeld leiden tot voorspellingen voor individuele(...)
 • Dubbelblind
  Dubbele blindering is een methode die wordt toegepast in klinische onderzoeken om het risico van vertekening te verlagen, wat bewust of onbewust kan optreden wanneer onderzoeksdeelnemers en/of onderzoekers weten welke deelnemers welke behandeling (of placebo) krijgen. In een onderzoek met(...)