Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • d

 • DataminingDatamining is gericht zoeken in bestaande grote gegevensverzamelingen naar zinvolle patronen of trends. Datamining kan nieuwe hypothesen of nieuwe ideeën opleveren voor het diagnosticeren, voorkomen of behandelen van ziekten. Het kan bijvoorbeeld leiden tot voorspellingen voor individuele(...)
 • DubbelblindDubbele blindering is een methode die wordt toegepast in klinische onderzoeken om het risico van vertekening te verlagen, wat bewust of onbewust kan optreden wanneer onderzoeksdeelnemers en/of onderzoekers weten welke deelnemers welke behandeling (of placebo) krijgen. In een onderzoek met(...)
 • e

 • EindpuntHet eindpunt van een klinisch onderzoek is een vooraf gedefinieerde gebeurtenis, bijvoorbeeld het optreden van een ziekte of een symptoom, of een specifieke laboratoriumuitslag. Zodra iemand het eindpunt bereikt, wordt hij/zij doorgaans uitgesloten van verder onderzoek in de studie. (...)
 • Endocriene therapieEndocriene therapie, of hormoontherapie, is een behandeling die hormonen toevoegt, blokkeert of verwijdert om een ziekte te behandelen. Voor bepaalde aandoeningen (zoals diabetes of menopauze) worden er hormonen gegeven om lage hormoonspiegels bij te stellen. Hormonen kunnen ook worden gegeven(...)
 • Ernstig ongewenst voorvalEen ongewenst voorval is een ongewenst incident bij een patiënt gerelateerd aan het gebruik van een geneesmiddel. Een ongewenst voorval wordt een ernstig ongewenst voorval genoemd en moet worden gemeld wanneer een patiënt overlijdt, een levensbedreigend incident heeft, in het ziekenhuis moet(...)
 • Ethische principesEthische principes bestaan ter bescherming van onderzoeksdeelnemers, maar ook om de integriteit van een onderzoek te waarborgen. Er zijn diverse codes en voorschriften die een richtlijn vormen voor hedendaags ethisch onderzoek, zoals de Verklaring van Helsinki. Maar er is altijd sprake van een(...)
 • '

 • 'Evidence-based medicine''Evidence-based medicine' (EBM) past de wetenschappelijke methode toe op de medische praktijk met gebruikmaking van technieken uit de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en statistiek – zoals de meta-analyse van wetenschappelijke literatuur, baten-risicoanalyse en gerandomiseerde(...)
 • e

 • EBM'Evidence-based medicine' (EBM) past de wetenschappelijke methode toe op de medische praktijk met gebruikmaking van technieken uit de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en statistiek – zoals de meta-analyse van wetenschappelijke literatuur, baten-risicoanalyse en gerandomiseerde(...)
 • Exclusiecriteria, uitsluitingscriteriaExclusiecriteria zijn kenmerken die mensen uitsluiten van deelname aan een onderzoek. Exclusiecriteria kunnen bijvoorbeeld – afhankelijk van de eisen van het onderzoek – leeftijd, geslacht, type of stadium van de ziekte omvatten en de aan- of afwezigheid van andere medische aandoeningen.(...)
 • ExclusiviteitsperiodeEen exclusiviteitsperiode verwijst naar een periode na goedkeuring van een geneesmiddel waarin geen vergelijkbare geneesmiddelen met dezelfde indicaties (beoogde vormen van gebruik) in de handel mogen worden gebracht. Dit beschermt het geneesmiddel tegen concurrentie gedurende de(...)