Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • b

 • Biosimilar geneesmiddelEen biosimilar geneesmiddel is een biologisch geneesmiddel dat overeenkomt met een ander biologisch geneesmiddel dat al is goedgekeurd. Biosimilars zijn algemeen bekend als biologische generieke geneesmiddelen. Het bestaande biologische geneesmiddel wordt aangeduid als het(...)
 • BiotransformatieBiotransformatie is het proces waarbij een stof verandert (transformeert) van de ene chemische stof naar de andere door een chemische reactie in het lichaam. Biotransformatie is cruciaal voor overleving omdat geabsorbeerde voedingsstoffen (voeding, zuurstof enz.) hiermee worden getransformeerd(...)
 • BlinderingBlindering is een manier om ervoor te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij een wetenschappelijk onderzoek, zoals de deelnemers aan klinische onderzoeken, niet weten in welke onderzoeksarm ze zijn ingedeeld. In een onderzoek met één behandelarm en één placeboarm betekent blindering(...)
 • c

 • CasuscontroleonderzoekenEen casuscontroleonderzoek is een onderzoek waarin twee groepen retrospectief worden vergeleken. Mensen die een ziekte ontwikkelden, kunnen bijvoorbeeld worden vergeleken met een groep mensen zonder die ziekte. De onderzoeker kijkt of er een verschil bestaat tussen beide groepen wat betreft(...)
 • ChemotherapieChemotherapie ist eine Art der Krebsbehandlung, die Arzneimittel verwendet, um Krebszellen zu zerstören. Chemotherapie wird zusammen mit Chirurgie, Strahlentherapie oder biologischer Therapie verwendet. Es stoppt oder verlangsamt die schnell wachsenden Krebszellen. Jedoch kann die(...)
 • Chronische aandoeningEen chronische aandoening is een langdurige ziekte die onder controle kan worden gehouden maar niet genezen. De term chronisch wordt doorgaans gebruikt wanneer de ziekte langer dan drie maanden duurt. Veelvoorkomende chronische ziekten zijn onder meer astma, chronische obstructieve(...)
 • CohortonderzoekenCohortonderzoeken worden gebruikt om aan te tonen hoe vaak ziekten voorkomen en wat hun oorzaken en prognose zijn. Cohorten zijn groepen mensen die worden geselecteerd op grond van bepaalde kenmerken. Als van blootstelling aan een risicofactor als sigarettenrook bijvoorbeeld wordt vermoed dat(...)
 • ConcomitantIets dat gelijktijdig bestaat of gebeurt met iets anders. Dat kan een natuurlijk optredend voorval zijn, maar in de geneeskunde wordt het gebruikt met betrekking tot: - Concomitante medicatie: Twee of meer geneesmiddelen worden tegelijkertijd gegeven bij de behandeling van een ziekte, of -(...)
 • Cross-sectioneel onderzoek, transversaal onderzoekEen cross-sectioneel onderzoek is een vorm van een observationeel onderzoek waarin de onderzoeker geen interventie uitvoert (zoals toediening van een geneesmiddel). Cross-sectionele onderzoeken worden hoofdzakelijk gebruikt om na te gaan hoeveel gevallen van een ziekte voorkomen in een(...)
 • d

 • DatamanipulatieDatamanipulatie is het proces van gegevens bewerken (herindelen) zodat ze gemakkelijker kunnen worden gelezen of beter georganiseerd zijn. Een lijst met ingevoerde gegevens kan bijvoorbeeld alfabetisch worden gerangschikt waardoor informatie gemakkelijker kan worden bekeken en gevonden. Een(...)