Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • v

 • VergunningaanvraagOm een geneesmiddel in de handel te kunnen brengen moet een vergunningaanvraag worden ingediend bij de betreffende regelgevende instantie, bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In een vergunningaanvraag wordt uitgebreide informatie gegeven over het geneesmiddel, de formulering,(...)
 • Verstorende variabeleEen verstorende variabele is iets anders dan de behandeling die wordt onderzocht en dat de gemeten uitkomst van een onderzoek kan beïnvloeden. Stel u bijvoorbeeld voor dat een geneesmiddel om verkoudheid te voorkomen wordt getest door het toe te dienen aan 1000 mannen, terwijl een placebo(...)
 • VertekeningIn klinische onderzoeken is vertekening de afwijking in het systeem ten opzichte van de werkelijke waarden van het behandeleffect door bedoelde of onbedoelde aanpassing van resultaten. Vertekening kan het gevolg zijn van bepaalde aspecten in de onderzoeksopzet, de manier waarop een onderzoek(...)
 • Verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids)Verworven immunodeficiëntiesyndroom (acquired immunodeficiency syndrome, aids) is de groep aandoeningen die zich ontwikkelt tijdens het gevorderde stadium van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (human immunodeficiency virus, hiv). Mensen in dit stadium van de ziekte hiv hebben een(...)
 • Voor invaliditeit gecorrigeerd levensjaarVoor invaliditeit gecorrigeerd levensjaar (disability-adjusted life year, DALY) is een maat in de gezondheidseconomie. Het staat voor de 'last' van een ziekte, uitgedrukt in aantal jaren dat verloren is gegaan door slechte gezondheid, invaliditeit of vroegtijdig overlijden. Eén DALY kan worden(...)
 • Voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaarVoor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar (quality-adjusted life year, QALY) is een maat in de gezondheidseconomie. Het is de uitdrukking van het extra aantal jaren dat een persoon leeft als gevolg van een behandeling, en houdt rekening met de kwaliteit van leven in die jaren. Dat wordt gedaan(...)
 • VoordeelVoordeel is een positieve uitkomst (zoals verlichting van symptomen, genezing of preventie) door het gebruik van een behandeling of deelname aan een onderzoek. De voordelen van deelname aan een onderzoek kunnen ook zijn dat anderen worden geholpen door iemands deelname aan medisch onderzoek,(...)
 • Voorspellende geneeskundeVoorspellende geneeskunde is een terrein binnen de geneeskunde dat de waarschijnlijkheid van een ziekte voorspelt. Wanneer bij iemand wordt voorspeld dat hij/zij een hoog risico op een ziekte heeft, kunnen er preventieve maatregelen worden genomen om de ziekte als zodanig te voorkomen of om de(...)
 • Voorspellende genetische testEen voorspellende genetische test is een genetische test bij een persoon zonder symptomen om het toekomstige risico van ziekte te voorspellen. Met behulp van deze tests kunnen vroegtijdig mensen worden opgespoord met een risico van een specifieke aandoening, wat kan leiden tot een lager risico(...)
 • w

 • WangedragWetenschappelijk wangedrag is onethisch gedrag of het niet-naleven van vastgestelde richtlijnen (zoals Goede Klinische Praktijk, GCP) bij wetenschappelijk onderzoek. Wangedrag omvat onder meer dingen verzinnen, liegen over het onderzoek of dit veranderen, of het kopiëren van het werk van(...)