Tagg – Marknadsintroduktion

Visar 7 resultat 

Framställa ett läkemedel.Steg 10:Livscykelhantering

Aktiviteter för livscykelhantering påbörjas så snart som ett läkemedel får ett godkännande från tillsynsmyndigheterna.Forskning på läkemedlet fortsätter för att samla in ytterligare data om säkerhet och undersöka andra möjliga...

Läs mer »

Godkännande för försäljning

Innan en läkemedelsprodukt får marknadsföras och säljas måste ett godkännande för försäljning erhållas från tillämpliga nationella behöriga myndigheter.Processen för ansökan om godkännande för försäljning kan följa en av två...

Läs mer »

Ansökningar om godkännande för försäljning

Det slutliga målet för läkemedelsutvecklingsprocesser är att få ett godkännande att sälja den nya läkemedelsprodukten – ett godkännande för försäljning.Detta bör integreras i alla steg under läkemedelsproduktens livscykel.En ansökan...

Läs mer »

Läkemedelsreglering i Europa

Läkemedelsregleringen utgör grunden för att säkerställa att endast läkemedel av hög kvalitet får säljas.I Europa föreslår Europeiska kommissionen lagstiftning på hög nivå i form av förordningar och direktiv.Europeiska läkemedelsmyndigheten...

Läs mer »

Hur regleras läkemedel?

Ett läkemedel får inte marknadsföras i EU förrän företaget har fått ett godkännande för försäljning för läkemedlet från ansvarig tillsynsmyndighet.Godkännanden för försäljning ges till läkemedel som bevisats vara säkra,...

Läs mer »