Znacznik — Leczenie

widoczny 7 wyniki 

Działacz, kontestator, rzecznik

Nie było wśród nas wielu działaczy, ale było nas widać, kiedy jakiś polityk przemawiał lub otwierał lokalne centra, uczestniczył w wydarzeniu itd. Rzadko byliśmy spokojni i zdystansowani. Jeśli udawało...

Czytaj więcej »

Informacje wprowadzające dotyczące leków

Lek jest zwykle definiowany jako substancja lub preparat, który może leczyć chorobę lub jej zapobiegać. Leki muszą zostać dostarczone do organizmu, gdzie są dystrybuowane do narządów, które ich potrzebują,...

Czytaj więcej »

Terapia genowa

Terapia genowa jest sposobem przywracania funkcjonowania genów w komórkach, w których ich nie ma lub nie działają prawidłowo. Jest to wysoce eksperymentalna technika, ale wyniki jej zastosowania w badaniach...

Czytaj więcej »

Medycyna stratyfikowana a spersonalizowana

Termin „medycyna spersonalizowana” obejmuje zarówno stratyfikację, jak i personalizację, które często są mylnie używane jako synonimy. Jednak różnią się od siebie, co zostanie wyjaśnione poniżej.

Czytaj więcej »