Znacznik — Badania

widoczny 6 wyniki 

Komisje bioetyczne (Research Ethics Committees, REC)

Zanim będzie możliwe włączenie uczestników do badania, komisje bioetyczne (REC) oceniają, czy badania te są etycznie akceptowalne. Komisje bioetyczne to wysoce sformalizowane, neutralne ciała, działające zgodnie ze standardowymi procedurami...

Czytaj więcej »

Rozwój niekliniczny: podstawowe zasady

Badania niekliniczne, polegające na testowaniu związku bez udziału ludzi, mogą być przeprowadzane w dowolnym momencie cyklu życia produktu. Celem badań nieklinicznych jest wskazanie terapii kandydujących mających największe szanse na...

Czytaj więcej »

Medycyna translacyjna

Medycyna translacyjna, szybko rozwijające się, interdyscyplinarne podejście do badań biomedycznych, przekształca obiecujące odkrycia laboratoryjne w zastosowania kliniczne.

Czytaj więcej »

Odkrywanie i opracowywanie leków

Po zidentyfikowaniu cząsteczki receptora lub enzymu uczeni zaczynają szukać potencjalnych składników, które będą oddziaływać z celem, aby skorygować aktywność powiązaną z chorobą. Cząsteczki takie są poddawane długim i drobiazgowym...

Czytaj więcej »