Kategori – Teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvård (HTA)

Visar 26 resultat 

Patientdelaktighet i HTA

Det sätt på vilket hur patienter blir delaktiga i ett HTA-organ beror på den politiska och kulturella kontexten.Patientdelaktighet i HTA bör utvecklas som ett resultat av samarbete mellan HTA-organet och...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search