Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • g

 • Generisk lægemiddelEt generisk lægemiddel er et lægemiddel, der er udviklet til at være identisk med et lægemiddel, som allerede er blevet godkendt – også kaldet "referencelægemidlet".Et generisk lægemiddel indeholder de samme aktive stoffer som referencelægemidlet, og det bruges i samme doser til at behandle de(...)
 • Genetisk modificeret organismeEn genetisk modificeret organisme (GMO) er en organisme, hvis genetiske materiale er blevet ændret på et laboratorium. Genetisk modificering sker for at fremkalde visse træk (f.eks. sygdomsresistens i afgrøder) eller for at få organismen til at lave bestemte biologiske produkter (f.eks. er(...)
 • GenmutationEine Genmutation ist die dauerhafte Veränderung in der DNS-Sequenz, die ein Gen ausmacht. Mutationen variieren in der Größe und können von einem einzigen DNS-Baustein (Basenpaare) bis hin zu einem großen Abschnitt eines Chromosoms mit mehreren Genen betreffen. Genmutationen können auf zwei(...)
 • GenomikGenomics ist der Zweig der Biologie, der das gesamte Genom eines Organismus mittels Sequenzierung, Zusammenstellung und Analyse der Funktion und Struktur der DNS untersucht. Fortschritte in der Genomforschung haben jeweils große Fortschritte im Verständnis diverser Krankheiten(...)
 • Genomisk markørEn genomisk markør (eller genetisk markør) er en specifik gen- eller DNA-sekvens, der er associeret med et kendt karaktertræk. De bruges til at studere relationen mellem sygdomme og genetik. En genetisk markør kan fungere som markør for et andet gen. Den skal være på det samme kromosom og tæt(...)
 • Genomiske teknologierGenomiske teknologier er de nye metoder, teknologier og instrumenter, der bruges til at undersøge og manipulere genomet.
 • GenotoksicitetsundersøgelseEn genotoksicitetsundersøgelse har til formål at opdage kemiske forbindelser, der kan forårsage genetisk skade enten direkte eller indirekte i celler, som udsættes for de toksiske substrater. Genotoksicitetsundersøgelser kan udføres in vitro eller in vivo.Forbindelser, der viser sig positive i(...)
 • GenotoksinEt kemikalie eller andet middel, der fremkalder en skadelig ændring i en persons genetiske materiale, uanset hvilken mekanisme der har fremkaldt ændringen. Et genotoksin kan forårsage mutationer i DNA (et mutagen), det kan udløse kræft (et karcinogen), og det kan forårsage fosterskader (et(...)
 • GenotypebestemmelseGenotypebestemmelse er den proces, hvor forskelle i en persons genetiske struktur eller genotype bestemmes ved at undersøge personens individuelle DNA-sekvens. Dette kan gøres ved at sammenligne en persons genotype med en anden persons sekvens eller med en referencesekvens.
 • Gensidig anerkendelsesprocedureDen gensidige anerkendelsesprocedure er et system til lægemiddelgodkendelse i de enkelte medlemsstater (berørte medlemsstater), som anerkender godkendelsen fra en anden medlemsstat (referencemedlemsstaten), der har vurderet og godkendt et nyt lægemiddel.