Gensidig anerkendelsesprocedure

«Tilbage til ordlisteindeks

Den gensidige anerkendelsesprocedure er et system til lægemiddelgodkendelse i de enkelte medlemsstater (berørte medlemsstater), som anerkender godkendelsen fra en anden medlemsstat (referencemedlemsstaten), der har vurderet og godkendt et nyt lægemiddel.

«Tilbage til ordlisteindeks