Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • t
 • Transgen
  Ein transgener Organismus (auch als genetisch veränderter Organismus bzw. GVO bezeichnet) ist ein Organismus, dessen Erbgut verändert wurde. Genetische Veränderungen werden vorgenommen, um bestimmte Eigenschaften (z. B. Krankheitsresistenz bei Pflanzen) zu erzielen oder einen Organismus zur(...)
 • Tværgående undersøgelse
  En tværgående undersøgelse er en type observationsundersøgelse, hvor forskeren ikke udfører nogen form for intervention (f.eks. ved at indgive et lægemiddel). Tværgående undersøgelser bruges primært til at finde ud af, hvor mange tilfælde af en sygdom der findes i en population på et(...)
 • u
 • Udvikling af lægemidler
  Termen udvikling af lægemidler refererer til de videnskabelige og regulatoriske processer, der opstilles i forsøget på at bringe et nyt lægemiddel på markedet. Den anvendes tit synonymt med medicinudvikling. EUPATI har valgt at bruge termen udvikling af lægemidler overalt i sine tekster.
 • Udviklings- og reproduktiv toksicitet
  Udviklings- og reproduktiv toksicitet undersøges hos dyr for at teste, om kemiske stoffer eller lægemidler kan påvirke normal reproduktion. Dette omfatter bivirkninger på kønsfunktionen og fertiliteten hos voksne mænd og kvinder samt udviklingstoksicitet hos deres afkom (børn).
 • Undersøgelser af karcinogenicitet
  Undersøgelser, der anvender dyremodeller til evaluering af lægemidlers karcinogene potentiale. De bruges også til at teste kemikalier og tilsætningsstoffer i fødevarer. Formålet med undersøgelser af karcinogenicitet er at identificere potentialet for dannelse af svulster hos dyr og vurdere den(...)
 • Undertrykkelse
  Undertrykkelse refererer til en celles evne til at forhindre, at et bestemt gen udtrykkes. Metoder, der bruges til at undertrykke gener, anvendes i stigende grad i laboratoriet til at producere behandlinger mod sygdomme, f.eks. kræfttyper, infektionssygdomme og neurodegenerative sygdomme ved(...)
 • Upartisk vidne
  Et upartisk vidnes rolle er at overvære afgivelsen af det informerede samtykke, hvis patienten/deltageren eller dennes juridiske værge ikke kan læse. Det upartiske vidne læser den relevante dokumentation, som deltageren får udleveret (f.eks. samtykkeformularen). Vidnet skal være uafhængigt af(...)
 • v
 • Verifikationsundersøgelser
  Disse undersøgelser gennemføres i fase III af den kliniske udvikling af et lægemiddel. De har til formål at bekræfte virkningen og sikkerheden i en stor patientpopulation. De kan involvere flere tusinde patienter, kan blive afviklet i mange lande og kræver stor ekspertise for at blive udført(...)
 • Vurdering af fordele og risici
  Inden for medicinsk F&U er vurderingen af fordele og risici en løbende undersøgelse af de gunstige og ugunstige resultater af en bestemt behandling med henblik på at bestemme, om fordelene ved behandlingen opvejer risiciene for en specifik tilstand. Vurderingen tager højde for dokumentation om(...)