Tværgående undersøgelse

«Tilbage til ordlisteindeks

En tværgående undersøgelse er en type observationsundersøgelse, hvor forskeren ikke udfører nogen form for intervention (f.eks. ved at indgive et lægemiddel).

Tværgående undersøgelser bruges primært til at finde ud af, hvor mange tilfælde af en sygdom der findes i en population på et bestemt tidspunkt (kaldet “prævalens”). De bruges til at vurdere sundhedsbehovene i en population og er nyttige i forbindelse med planlægning og allokering af sundhedsressourcer. Tværgående undersøgelser udføres generelt ved hjælp af rundspørger/spørgeskemaer eller interview.

«Tilbage til ordlisteindeks