Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • l

 • Lead time biasLead time bias er en bias, der kommer fra, at startmålingerne tages på forskellige tidspunkter. Det kan f.eks. medføre overlevelsestider, hvor patienter ser ud til at være i bedring, selvom de rent faktisk ikke er det.Der bliver f.eks. ofte stillet kræftdiagnoser, når en patient udvikler(...)
 • LivskvalitetLivskvalitet er et mål inden for sundhedsøkonomi. Det angiver indvirkningen af faktorer som symptomer, smerte, psykisk helbred og velbefindende på menneskers liv. Mål for helbredsrelateret livskvalitet bruges til at beregne den sandsynlige indvirkning af behandlinger på patienters liv.
 • LivstidsprævalensLivstidsprævalens er den procentdel af en population, som på et eller andet tidspunkt i livet har oplevet en bestemt helbredsrelateret hændelse, risikofaktor eller sygdom. I en undersøgelse kan du f.eks. blive bedt om at angive, om du nogensinde har røget. Livstidsprævalens beregnes ved at(...)
 • m

 • Maksimalt tolereret dosisDen maksimalt tolererede dosis (MTD) er den højeste dosis af et lægemiddel eller en behandling, som giver den ønskede effekt uden at medføre uacceptable bivirkninger. Den fastlægges i kliniske forsøg ved at teste stigende doser på forskellige grupper af mennesker, indtil den højeste dosis med(...)
 • MålpatientpopulationRefererer til de patienter, som lægemidlet er beregnet til.
 • Målrettet medicinDet er lægemidler, der er fremstillet på en måde, så medicinens aktivitet koncentreres i bestemte dele af kroppen. Formålet med målrettet medicin er at øge det tidsrum, hvor medicinen interagerer med det syge væv i en bestemt del af kroppen, og skåne andre dele (f.eks. ved at påvirke(...)
 • MarkedseneretDen periode på 10 år efter markedsføringstilladelsen til et lægemiddel mod en sjælden sygdom, hvor lignende lægemidler med samme indikation ikke kan markedsføres. Markedseneret må ikke forveksles med markedsbeskyttelse eller dataeneretmarkedseneret gælder kun for lægemidler mod sjældne(...)
 • MedicinudviklingMedicinudvikling er den proces, der består i at bringe et nyt lægemiddel på markedet, når et kandidatlægemiddel (kemisk forbindelse) er blevet identificeret i lægemiddelforskningen. Processen omfatter non-kliniske test på mikroorganismer og dyr, ansøgning til lægemiddelmyndighederne om(...)
 • n

 • Nært beslægtet lægemiddelNært beslægtede lægemidler er produkter, der har mere eller mindre samme kliniske resultater som eksisterende lægemidler. Det er stoffer, der strukturelt er meget lig allerede kendte lægemidler, og som har samme virkningsmekanisme og kun mindre farmakologiske forskelle. De kan give nogle(...)
 • National kompetent myndighedEn national kompetent myndighed – eller lægemiddelmyndighed – har bemyndigelse til at bevilge markedsføringstilladelser til lægemidler i sit område. Nationale kompetente myndigheder er organisationer, der har den retsligt delegerede eller tildelte bemyndigelse til at udføre en bestemt(...)