Lead time bias

«Tilbage til ordlisteindeks

Lead time bias er en bias, der kommer fra, at startmålingerne tages på forskellige tidspunkter. Det kan f.eks. medføre overlevelsestider, hvor patienter ser ud til at være i bedring, selvom de rent faktisk ikke er det.

Der bliver f.eks. ofte stillet kræftdiagnoser, når en patient udvikler symptomer, og patientens overlevelsestid defineres generelt efter, hvor lang tid denne overlever efter diagnosen. Hvis en screeningtest kan føre til, at kræftdiagnosen kan stilles tidligere, før symptomerne viser sig, giver dette en længere overlevelsesperiode af den simple grund, at diagnosen blev stillet tidligere. Patienten vil muligvis ikke overleve i længere tid, end denne ville have gjort uden screeningen.

«Tilbage til ordlisteindeks