Tolerancja

« Powrót do indeksu słownika

Tolerancja na produkt leczniczy określa stopień, do którego działania niepożądane mogą być tolerowane lub akceptowane przez pacjenta.

« Powrót do indeksu słownika