Technologie „omiczne”

« Powrót do indeksu słownika

Technologie „omiczne” są stosunkowo nową dziedziną badań, takich jak genomika, proteomika lub metabolomika. W badaniach tych analizuje się duże ilości danych, ponieważ w ten sposób można oceniać całe genomy, proteomy lub metabolomy. Z tego względu głównym elementem badań „omicznych” jest technologia informacyjna (IT).

« Powrót do indeksu słownika