Genomika

« Powrót do indeksu słownika

Genomika jest dziedziną biologii badającą cały genom organizmu za pomocą sekwencjonowania, łączenia i analizowania funkcji oraz struktury jego DNA. Rozwój genomiki umożliwił ogromny postęp w zrozumieniu różnych chorób.

Badania z zakresu genomiki mogą stać się podstawą rozwoju skuteczniejszych strategii leczenia i doboru lepszych narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji przez pacjentów i pracowników medycznych.

« Powrót do indeksu słownika