Subpopulacja

« Powrót do indeksu słownika

Subpopulacje to grupy osób w obrębie populacji. Populację można określić na przykład biorąc pod uwagę występowanie choroby, którą zajmują się badacze. Subpopulacja tej populacji będzie to grupa, w której występują dodatkowe cechy, na przykład ciężkość choroby, niepowodzenie wcześniejszego leczenia czy przynależność do określonej grupy wiekowej, która także należy do obszaru zainteresowania. Takie określanie subpopulacji ma na celu pozwolić prowadzać analizy statystyczne pod kątem dodatkowych, branych pod uwagę cech.

« Powrót do indeksu słownika