Stratyfikacja

« Powrót do indeksu słownika

W badaniach klinicznych stratyfikacja polega na rozdzieleniu pacjentów lub analizy wyników na podstawie innego czynnika niż podawane leczenie.

Stratyfikacja ma dwa różne znaczenia. W pierwszym dotyczy naturalnego rozkładu pacjentów na podgrupy. Na przykład pacjenci mogą podlegać stratyfikacji pod względem wieku, ciężkości choroby lub biomarkerów.

Stratyfikacja w drugim znaczeniu służy do nadzorowania losowego przydziału uczestników do różnych grup w badaniu klinicznym. Randomizacja stratyfikowana służy do zapewnienia, że do każdej grupy leczenia w badaniu przydzielono równą liczbę uczestników mających cechę, którą uważa się za wpływającą na odpowiedź na leczenie.

« Powrót do indeksu słownika