Randomizacja

« Powrót do indeksu słownika

Randomizacja jest metodą przydzielania lub wybierania bez zastosowania żadnego systemu. Jest czysto losowa. W badaniach klinicznych uczestników na ogół przydziela się do różnych ramion badania (na przykład otrzymujących lek badany lub placebo) losowo. Jest to główna część badania randomizowanego z grupą kontrolną.

Randomizacja w badaniach klinicznych oznacza, że wszyscy uczestnicy mają równe szanse trafienia do każdego z ramion badania. Jest to ważna metoda służąca do zmniejszenia ryzyka błędu systematycznego w wynikach badania.

« Powrót do indeksu słownika