Potencjalne zagrożenie

« Powrót do indeksu słownika

Nieoczekiwane zdarzenie, co do którego zachodzi niepotwierdzone podejrzenie powiązania z produktem leczniczym. Przykłady:

  • rezultaty dotyczące toksykologii zaobserwowane w badaniach nieklinicznych bezpieczeństwa, ale których nie zaobserwowano w badaniach klinicznych;
  • zdarzenia niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych lub epidemiologicznych, w przypadku których różnica w porównaniu do grupy kontrolnej wzbudza podejrzenia powiązania, ale nie jest na tyle duża, aby sugerować związek przyczynowo-skutkowy;
  • sygnał generowany przez system samorzutnego zgłaszania działań niepożądanych;
  • zdarzenie powiązane z innymi substancjami aktywnymi w tej samej klasie lub takie, którego wystąpienia można by się spodziewać na podstawie podobnych właściwości produktu leczniczego.
« Powrót do indeksu słownika